กองทัพบก บทความ

AH-64 Apache

AH-64 Apache  นั้นเกิดขึ้นเพราะในช่วงสงครามเวียดนาม ทางกองทัพบกของสหรัฐนั้นตระหนักถึงความสำคัญของเฮลิคอปเตอร์ที่ทำหน้าที่ภารกิจสำหรับโจมตีโดยเฉพาะ ทำให้มีบริษัทหลายบริษัทได้นำเสนอแบบแผนโครงการ เฮลิคอปเตอร์โจมตีนี้ขึ้นมา  จนในที่สุดบริษัท Hughes Helicopter(ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น McDonnell Douglas/ปัจจุบันได้ถูกควบรวมกิจการเป็นของบริษัทBoeing Defense, Space & Security)ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้เสนอโครงการผลิต เฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ใช้ชื่อว่าYAH-64 read more