กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

HJT-16 Kiran

HJT-16 Kiran/Kiran Mk II เป็นเครื่องบินประเภท เครื่องบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่น 2 ที่นั่งเรียงกัน   ออกแบบและก่อสร้างโดย Hindustan Aeronautics Limited ( HAL) ประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเครื่องบินแบบ read more