กองทัพบก กองทัพอากาศ บทความ

Mil Mi-17

Mi-17 ถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกแบบหนึ่ง ซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นโดย Mil Moscow Helicopter Plant/ Kazan Helicopter Plant ประเทศรัสเซีย  มีเที่ยวบินทดสอบครั้งแรกเมื่อ ปี1975 และเข้าประจำการในปี 1981 โดยปรากฏโฉมต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกที่งานปารีสแอร์โชว์ในปี 1981 เช่นเดียวกัน  และทางนาโตได้ให้รหัสในการเรียกว่า Hip read more