กองทัพเรือ บทความ

Typhoon Class

โครงการพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่บรรทุกขีปนาวุธพิสัยไกลแบบ 941 หรือที่ทางสหภาพโซเวียตให้ชื่อว่า Akula แต่คนทั่วไปจะคุ้นกับเรือตำน้ำชั้น Typhoon (ซึ่งทางนาโต้เป็นเรียก) โครงการเรือดำน้ำพลังานงานนิวเคลียร์ติดตั้งขีปนาวุธนี้ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในช่วงปี 1972 จนอีก 1ปีให้หลังรัฐบาลของสหภาพโซเวียตได้ทำการอนุมัติให้ก่อสร้าง ภายใต้การก่อสร้างของสำนักออกแบบเลนินกราด( Rubin Design Bureau) การก่อสร้างและทดสอบของเรือดำน้ำรุ่นนี้อยู่ในช่วงปี 1976-1980 ก่อนจะเริ่มเข้าประจำการในปี 1981 ตามแผนการของการต่อเรือดำน้ำชั้น Typhoon นั้น จะต้องถูกสร้างทั้งหมด 7 ลำแต่ถุกสร้างขึ้นมาเพียง 6 ลำ

 

เรือดำน้ำชั้นไต้ฝุ่นนั้นใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนโดยติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์จำนวน 2เครื่อง ระหว่างขับน้ำ 23,000-24,500 ตัน (ขณะอยู่เหนือผิวน้ำ) 33,800-48,000 (ระหว่างดำน้ำ) ทำความเร็วสูงสุดขณะอยู่ผิวน้ำได้ 16 นอต และอยู่ใต้น้ำได้ 27 นอต พลประจำการ 150 นาย ระยะเวลาปฏิบัติการในท้องทะเล 120 วัน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 − two =