กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

Nimrod

Hawker Siddeley Nimrod คือเครื่องบินลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำของกองทัพอากาศอังกฤษ  ถูกสร้างโดยบริษัท Hawker Siddeley/

BAE Systems  ซึ่งเครื่องบินแบบ Nimrod นั้น ถูกดัดแปลงมาจากเครื่องโดยบินสารแบบ DH 106 Comet/Comet 4 C

 

*DH 106 Comet/Comet 4 C*

ซึ่งตอนแรกนั้นถูกคัดค้านเป็นอย่างมากจากสาเหตุหลักคือนำเครื่องบินโดยสารมาดัดแปลง อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างของเครื่องบินที่ถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องบินทางทหารว่าจะไม่แข็งแรงพอ และเรื่องของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่น4 เครื่องยนต์ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเป็นผลให้ระยะเวลาปฏิบัติการบนฟ้าจะสั้นลง  แต่ในที่สุดทาง บริษัทHawker Siddeleyได้แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างด้วยการ ดัดแปลงนำเอาส่วนลำตัวของเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ระบบปรับความดัน มาประกอบติดตั้งใต้ลำตัวเครื่องเพื่อเป็นห้องเก็บอาวุธู  ส่วนปัญหาเรื่องการสิ้นเปลืองนั้น ใช้การแก้ปัญหาที่หลายๆคนคาดไม่ถึง

 

คือใช้วิธีถ้าจะต้องทำการบินลาดตระเวนนานๆให้ดับเครื่องยนต์ 1 เครื่อง และถ้าเกิดเหตุที่จะต้องบินค้นหาเรือดำน้ำหรือทำการลาดตระเวนพื้นที่นั้นๆในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ให้ดับเครื่องยนต์อีก 1 เครื่อง เพราะการบินค้นหาเรือดำน้ำนั้นจะต้องบินต่ำและบินช้า แต่ต้องดูที่น้ำหนักเครื่องบินด้วยว่าลดลงไปเท่าไหร่ เพียงพอที่จะทำให้บินโดยใช้เครื่องยนต์ 2เครื่องได้หรือไม่ (มีเครื่องเติมน้ำมันกลางอากาศไว้ทำไม)

 

เที่ยวบินทดสอบเที่ยวบินแรก ของ Nimrod นั้นมีขึ้นในวันที่ 23 พ.ค. 1967  ก่อนจะเข้าประจำการในวันที่ 2 ต.ค. 1969 ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาให้เป็นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าด้วย เครื่องบิน Nimrod นั้นปลดประจำการ 28 มิ.ย. 2011

ประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องบิน Nimrod นั้น ใช้เจ้าหน้าที่ 12 นาย ความเร็วสูงสุด 926 กม./ชม. พิสัยการบิน 9,265 กม. สามารถติดตั้งอาวุธแบบปราบเรือดำน้ำได้ทั้งในลำตัวเครื่องและอาวุธแบบอากาศสู้พื้นได้บริเวณใต้ปีก ทั้งหมด 8 ตำบล

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 17 =