กองทัพอากาศ บทความ

YAK-52

Yak-52  เครื่องบินฝึกขั้นต้นเครื่องยนต์ใบพัด 1เครื่องยนต์ 2 ที่นั่งเรียงกัน ของรัสเซียผลิตจากสำนักออกแบบ Yakovlev(สหภาพโซเวียต)/โรงงานAerostar(โรมาเนีย) ซึ่งเป็นเครื่องบินที่พัฒนามาจาก Yak-50 read more