กองทัพอากาศ บทความ

PE-3

PE-3 จัดเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดหนักของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้เครื่องยนต์ใบพัด 2 เครื่องยนต์  สร้างโดยสำนักออกแบบ read more