กองทัพอากาศ บทความ

SU-35

Sukhoi Su-35 หรือชื่อเดิม SU-27 M  เป็นเครื่องขับไล่แบบ 1ที่นั่งใช้เครื่องยนต์ไอพ่น 2เครื่องยนต์  ผลิตจากสำนักออกแบบ Sukhoi ประเทศรัสเซีย  ซึ่งเครื่อง SU-35 นั้นพัฒนามาจากเครื่องบินขับไล่แบบ SU-27  เพื่อสนองความต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นโดยได้มีการทำเครื่องบินต้นแบบเพื่อการศึกษา/ทดสอบ มีชื่อเรียกว่า T-10S read more