กองทัพเรือ บทความ

F/A-18 Hornet

โครงการเครื่องขับไล่โจมตีของกองทัพเรือสหรัฐนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โครงการ YF-17  Cobra ของบริษัทMcDonnell Douglas/Northrop(ปัจจุบันผู้ผลิตคือบริษัท  Boeing)ที่ไม่ชนะเลิศในการคัดเลือกจากกองทัพอากาศสหรัฐ  แต่ทางกองทัพเรือสหรัฐได้ให้ความสนใจเพราะต้องการที่จะจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ F-4 และเครื่องบินโจมตีแบบ A-7 read more