กองทัพเรือ บทความ

F-2F

Grumman F-2F  เครื่องบินขับไล่1 ที่นั่งประจำเรือบรรทุกของกองทัพเรือสหรัฐ ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องบินแบบ Grumman FF-1 *Grumman FF-1* แต่เครื่องบิน F-2 F นั้นจะมีขนาดเล็กกว่า ลำตัวของเครื่องบิoทำด้วยโลหะ เช่นเดียวกับปีกที่ใช้โลหะแต่ปิดไว้ด้วยผ้า read more