กองทัพอากาศ บทความ

AC-130

AC-130 นั้นคือเครื่องบินลำเลียงแบบC-130ที่ถูกนำมาดัดแปลงติดตั้งอาวุธ โดยที่นำแบบอย่างมาจากเครื่องบิน AC-47( Spooky) ที่ถูกดัดแปลงจากเครื่อง C-47  โดยติดตั้งปืนไปที่บริเวณข้างลำตัว read more