กองทัพอากาศ บทความ

กำเนิดฝูงบินวิหคสายฟ้า (Thunderbirds)

ฝูงบินผาดแผลง Thunderbirds นั้นเคยมาแสดงโชว์ที่เมืองไทย ณ สนามบินดอนเมือง ทั้งหมด 3 ครั้งแล้ว  โดยการมาครั้งแรกนั้นมาในวันที่ 28 กันยายน 2530 ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 สิงหาคม 2537 และครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ต.ค. 2552 ซึ่งการแสดงทั้ง 3 ครั้งนั้นเป็นการแสดงโชว์โดยใช้เครื่องบินแบบ F-16…