กองทัพเรือ บทความ

ร.ล.จักรีนฤเบศร

ร.ล.จักรีนฤเบศร (H.T.M.S Chakri Naruebet)  CVH-911  แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี ภารกิจในยามสงบ 1.คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล read more