กองทัพเรือ บทความ

ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในอดีตนั้นคือเรือ USS.Truett (FF-1905) USS.Truett (FF-1905) นั้นเป็นฟริเกตชั้น Knox เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2515 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และขึ้นระวางประจำการเมื่อ 9 มิถุนายน 2517 read more