กองทัพอากาศ บทความ

CA-309 Ghibli

CA-309 Ghibli  เป็นเครื่องบินทิ้งโจมตีทิ้งระเบิดขนาดเบา 2 เครื่องยนต์ ผลิตโดยบริษัท  Caproni ประเทศอิตาลี  เพื่อนำมาใช้ในภารกิจลาดตระเวนและทิ้งระเบิด โดยพัฒนามาจากเครื่องบินลำเลียงโดยสาร Ca.308 Borea read more