กองทัพเรือ บทความ

เรือหลวงกระบี่

จากการที่กองทัพเรือ ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง( Offshore Patrol Vessel/OPV) จำนวน 6 ลำซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดหามาแล้ว 2 ลำ คือ ร.ล.ปัตตานีและร.ล.นราธิวาส read more