กองทัพอากาศ กองทัพเรือ

AM Mauler

AM Mauler เป็นเครื่องบินประเภทโจมตีทิ้งระเบิดที่นั่งเดี่ยว ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน สร้างโดยบริษัท  Glenn.LMartin ประเทศสหรัฐอเมริกา read more