กองทัพอากาศ บทความ

ประวัติความเป็นมาของ F-16

ต้นกำเนิดของเครื่องบินขับไล่ F-16 เริ่มใน ปี พ.ศ. 2515 เมื่องกองทัพอากาศสหรัฐมีโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบา ( Light Weight Fighter =LWF) เพื่อจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถสูงในการครองอากาศ โดยมีน้ำหนักเบาและราคาต่ำ   โครงการ LWF นี้มีบริษัทเสนอแผนให้กับกองทัพอากาศสหรัฐ 5 บริษัทด้วยกัน จากการประเมินทางเทคนิคแล้ว  เครื่องบินขับไล่แบบ 401 ของเยนเนอรัลไดนามิกส์มาเป็นที่ 1 อันดับสองเป็นเครื่องขับไล่แบบ…