กองทัพเรือ บทความ

เรือหลวงกระบี่

จากการที่กองทัพเรือ ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง( Offshore Patrol Vessel/OPV) จำนวน 6 ลำซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดหามาแล้ว 2 ลำ คือ ร.ล.ปัตตานีและร.ล.นราธิวาส read more
กองทัพเรือ บทความ

ร.ล.จักรีนฤเบศร

ร.ล.จักรีนฤเบศร (H.T.M.S Chakri Naruebet)  CVH-911  แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี ภารกิจในยามสงบ 1.คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล read more