กองทัพอากาศ บทความ

BF-110

Messerschmitt  Bf-110 เป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดแบบ 2 ที่นั่ง ของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวคิดการสร้างเครื่องบินขับไล่แบบใบพัด 2 เครื่องยนต์ ที่ใช้ความเร็วได้สูง มีรัศมีทำการบินไกลและติดอาวุธได้จำนวนมากซึ่งทางเยอรมันเรียกกันว่า Zerstörer (Destroye)  ซึ่งได้มีการออกแบบในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935  โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการเครื่องบินรบที่มีความคล่องตัว มีอำนาจการยิงสูงและรัศมีทำการไกลเพื่อทำหน้าที่คุ้มกันฝูงงเครื่องบินทิ้งระเบิด read more