กองทัพอากาศ บทความ

TU-2

TU-2 หรือ Tupolev TU-2 เป็นเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดขนาดกลาง 4ที่นั่งใช้เครื่องยนต์ใบพัด 2 เครื่องยนต์ของสหภาพโซเวียต ผลิตโดยสำนักออกแบบ Tupolev  เที่ยวบินทดสอบเที่ยวแรกนั้นมีขึ้นในวันที่ 29 ม.ค.1941 read more