กองทัพอากาศ บทความ

Gannet

Fairey Gannet เป็นเครื่องบินประที่ออกแบบมาสำหรับปราบเรือดำน้ำ ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อบแฝด 1 เครื่องยนต์ มีเจ้าหน้าที่ประจำการ 3 นาย และตอนหลังได้มีการพัฒนาให้เป็นเครื่องบินแบบเตือนภัยล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าประจำการ 2 นาย สร้างโดย Fairey Aviation Company ประเทศอังกฤษ read more