กองทัพอากาศ บทความ

B-52

Boeing B-52 Stratofortress จัดเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกประเภทหนึ่งและถือว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นที่มีขนาดหนักที่สุดอีกรุ่นหนึ่ง  สร้างโดยบริษัท Boeing ประเทศสหรัฐ เริ่มทำการบินทดสอบครั้งแรกเมื่อ15 เม.ย.ปี ค.ศ.1952 และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐในปี 1955 จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องบินรุ่นนี้คือ ทางกองทัพสหรัฐมีความต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีขนาดใหญ่และมีรัศมีทำการได้ในระยะไกลกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ    B-47 พร้อมทั้งบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้ read more