กองทัพอากาศ บทความ

B-52

Boeing B-52 Stratofortress

จัดเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกประเภทหนึ่งและถือว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นที่มีขนาดหนักที่สุดอีกรุ่นหนึ่ง  สร้างโดยบริษัท Boeing ประเทศสหรัฐ เริ่มทำการบินทดสอบครั้งแรกเมื่อ15 เม.ย.ปี ค.ศ.1952 และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐในปี 1955 จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องบินรุ่นนี้คือ ทางกองทัพสหรัฐมีความต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีขนาดใหญ่และมีรัศมีทำการได้ในระยะไกลกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ    B-47 พร้อมทั้งบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้

B-52 นั้นใช้เครื่องยนต์ไอพ่น 8 เครื่องยนต์ มีเจ้าหน้าที่ประจำการ 6 นาย ความเร็วสูงสุด 1,062 กม./ชม. เพดานบิน 16,764 เมตร พิสัยการบิน 20,177 ม. B-52 รุ่นแรกๆนั้นจะติดปืนขนาด 20 มม. 6 ลำกล้องที่บริเวณท้ายเครื่อง สามารถบรรทุกอาวุธ ได้ทั้งในตัวเครื่องและบริเวณพื้นที่ใต้ปีก ซึ่งB-52สามารถบรรทุกอาวุธได้หนัก 31,750 กก.

 

B-52 นั้นได้เข้าร่วมในสงครามเวียดนามตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี1965ถึง เดือนสิงหาคม ปี 1973  มีเที่ยวบินการรบทั้ง 126,615 เที่ยวบิน รวมน้ำหนักของระเบิดที่ทิ้งไป 2,633,035 ตัน และในสงครามเวียดนาม มีการสูญเสียเครื่องบินแบบ B-52 ไปทั้งหมด 31 ลำ แบ่งเป็นถูกยิงตก 18 ลำและตกโดยอุบัติเหตุ 13 ลำ

B-52 นั้นถูกผลิตออกมาหลายรุ่นตั้งแต่รุ่น A จนถึงรุ่น H  รวมแล้วมีการผลิตเครื่องบินแบบ B-52 ออกมาจำนวน 744 เครื่องและมีการปรับปรุงพัฒนาให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนถึงวันนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหลักในทางยุทธศาสตร์ของกองทัพสหรัฐ

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =