กองทัพเรือ บทความ

เรือหลวงบางระจัน(ลำแรก)

ร.ล.บางระจัน(ลำแรก) เป็นเรือประเภท เรือวางทุ่นระเบิดทางกองทัพเรือสั่งต่อจากอู่ต่อเรือ Cantieri Riuniti dell’Adriatico ประเทศอิตาลี ในราคา 302,500 บาท (พ.ศ.2478) read more
More...
กองทัพอากาศ บทความ

Defiant

Boulton Paul Defiant  คือเครื่องบินขับไล่  ขอย้ำว่าขับไล่ครับ  แต่เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ใช้เครื่อยนต์ใบพัด 1 เครื่องมีแท่นปืนกลางลำตัว เหมือนเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดสร้างโดยบริษัท Boulton Paul  เป็นเครื่องบินขับไล่ของอังกฤษซึ่งมีแนวความคิดเกี่ยวกับ เครื่องบินขับไล่ที่ติดแท่นปืนบนลำตัวเครื่องบิน ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ 2476   ซึ่งน่าจะมีแนวคิดของเครื่องบินแบบปีก 2ชั้นที่จะมีแท่นปืนติดอยู่ และนำมารวมกับเครื่องบินแบบปีกชั้นเดียว แต่แล้วก็ถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นแนวคิดทีผิดมหันต์ที่ ทำเครื่องบินขับไล่แบบนี้ออกมาเพราะเครื่องบินจะมีน้ำหนักมากขึ้นทำให้ขาดความคล่องตัว read more
More...
กองทัพอากาศ บทความ

Avro Lancaster

Avro Lancaster (แอฟโร่ แลงคัสเตอร์)  เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนักแบบใบพัด 4เครื่องยนต์ของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบใบพัด2 เครื่องยนต์ read more
More...
กองทัพบก กองทัพอากาศ บทความ

Operation Entebbe

Operation Entebbe หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า ปฏิบัติการเอนเทบนั้น  เริ่มจากวันที่ 27 มิ.ย. 1976 เครื่องบินโดยสาร สายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบินที่ AF139 read more
More...
กองทัพเรือ บทความ

Yak-38 Forger

เป็นเครื่องบินที่จัดอยู่ในประเภทขับไล่โจมตีขึ้นลงแนวดิ่ง (VTOL/ Vertical Take Off And Landing) สร้างโดยสำนักออกแบบ Yakovlev สหภาพโซเวียต  ซึ่งมีทั้งแบบ 1 ที่นั่ง และ2 ที่นั่งเรียงกัน ทำความเร็วสูงสุดได้ 1.05 มัค  มีรัศมีทำการรบ 370 กม.และ 547 กม. เมื่อติดถังน้ำเชื้อเพลิง 500…
More...
กองทัพเรือ บทความ

ฝูงบิน 1หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร

ในปี พ.ศ. 2536 กองทัพเรือมีความต้องการจัดหาเครื่องบินขึ้น-ลงทางดิ่งสำหรับประจำการบน ร.ล.จักรีนฤเบศร เพื่อเป็นกำลังหลักในการป้องกันภัยคุกคามทั้งจากทางเรือและทางอากาศในขณะที่ออกปฎิบัติภารกิจในทะเลลึก ซึ่งกำลังทางอากาศจากฐานบินบนบก ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2538 กองทัพเรือได้เริ่มโครงกาจัดหาเครื่องบินขึ้น-ลงทางดิ่งแบบ AV-8 S Harrier จำนวน 9เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ประจำการในกองทัพเรือสเปน รวมถึงการฝึกบิน และอบรมเจ้าหน้าที่ช่างเพื่อเตรียมปฎิบัติการกับเครื่องบินชนิดนี้ด้วย โดยทำการลงนามทำสัญญาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน กองทัพเรือเครื่องบิน AV-8 S จากทร.สเปนในวันที่…
More...