กองทัพอากาศ บทความ

J-1/J-21 Jastreb

Soko J-1/J-21 Jastres  เครื่องบินโจมตีขนาดเบา 1 ที่นั่ง/ฝึกโจมตี 2 ที่นั่งเรียงกัน ที่ผลิตจากบริษัท Soko อดีตประเทศยูโกสลาเวีย เครื่องบินรุ่นนี้พัฒนามาจาก Soko G-2 A  Galeb ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกและโจมตี

***Soko G-2 A  Galeb***

โดยที่เครื่อง G-2 นั้นเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์ไอพ่นรุ่นแรกที่ประเทศยูโกสลาเวียสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีประเทศลิเบียได้สั่งซื้อไปประจำการด้วย ทำให้ทางบริษัท Soko นั้นได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้สร้างเครื่องบินโจมตีขนาดเบาขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์คือเพื่อมาทดแทนเครื่องบินแบบ F-84 ที่เริ่มล้าสมัย

*F-84 Yugoslav Air Force*

จนในที่สุด J-1/J-21 ได้มีเที่ยวบินทดสอบเที่ยวบินแรกเมื่อ 19 ก.ค. 1965 ก่อนจะเริม่นำเข้าประจำการและมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยที่ประเทศแซมเบียนั้นเป็นประเทศแรกที่สั่งเข้าไปประจำการซึ่ง J-1/J-21 นั้นมีการสร้างออกมา 5 รุ่น

-J-1/J-21 Jastreb ใช้ในภารกิจโจมตี

-J-1/J-21  E รุ่นที่ส่งออกขาย

-RJ-1/RJ-21   ใช้ในภารกิจลาดตระเวน

-RJ-1/RJ-21 E รุ่นที่ส่งออกขาย

-TJ-1/TJ-21  พัฒนาเป็น 2 ที่นั่งเรียงกัน เพื่อใช้ในภารกิจฝึกนักบินขับไล่

 

 

Soko J-1/J-21 Jastres นั้นทำความเร็วสูงสุด 820 กม./ชม. เพดานบิน 12,000 ม. พิสัยการบินไกลสุด 1,520 กม. ติดตั้งปืนกลอากาศขนาด0.50 นิ้ว 3 กระบอกตรงบริเวณส่วนหัว มีตำบลบรรทุกอาวุธ 8 ตำบล โดยแต่ละตำบลนั้นบรรทุกอาวุธได้หนักตำบลละ 250 กก.

 

Soko J-1/J-21 Jastres นั้นปลดประจำการในปี 2006 โดยประทศที่ใช้เป็นประเทศสุดท้ายคือ สาธารณรัฐเซอร์เบีย

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =