กองทัพอากาศ บทความ

EC-121 Warning Star

 

Lockheed EC-121 Warning Star  เป็นเครื่องบินประเภทลาดตระเวนทางอิเล็คทรอนิคส์/เตือนภัยล่วงหน้า( AEW&C/ Airborne Early Warning and Control) เครื่องยนต์ใบพัด 4 เครื่องยนต์ ผลิตโดยบริษัท Lockheed ประเทศสหรัฐใช้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง 9 นาย

 

ประวัติความเป็นมาของเครื่องบินประเภทนี้มาจากการที่บริษัท Lockheed สร้างเครื่องบินโดยสารใช้เครื่องยนต์ใบพัดแบบ 4เครื่องยนต์ คือเครื่องบินแบบ

Constellation

และ Super Constellation

ซึ่งประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ทางกองทัพอากาศสหรัฐจึงได้ทำการสั่งผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในภารกิจลำเลียงของกองทัพสหรัฐ โดยกำหนดชื่อว่า C-121

และประสบผลสำเร็จเพราะตอบสนองภารกิจใช้งานของกองทัพได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการพัฒนาและดัดแปลงเพื่อใช้งานเป็นเครื่องบินในภารกิจด้านอื่นๆออกเป็น 6 ประเภทคือ

-เครื่องบินลำเลียง( C-121)

-เครื่องบินลาดตระเวน ( RC-121)

-เครื่อบินเตือนภัยล่วงหน้า(EC-121)

-เครื่องบินโดยสารสำหรับบุคคลสำคัญ (VC-121E)

-เครื่องบินฝึก (TC-121C)

-เครื่องบินลาดตระเวนเพดานบินสูง (WC-121 N)

เครื่องบินแบบ EC-121 นั้นเริ่มบินทดสอบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย 1949 ใช้เครื่อยนต์ใบพัดแบบลูกสูบ 4เครื่องยนต์ ทำความเร็วสูงสุดได้ 517 กม./ชม. เพดิานบิน 6,279 เมตร พิสัยการบิน 7,400 กม. ได้เข้าประจำการทั้งในกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐ  ปลดประจำการในปี 1982

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =