กองทัพเรือ บทความ

Sea Harrier

หลังจากที่ รัฐบาลอังกฤษนั้นพอใจกับผลความสำเร็จของ เครื่องรบแบบ Harrier ที่ประจำการในกองทัพอากาศอังกฤษนั้น  ในปีพ.ศ 2518 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศให้มีการพัฒนาเครื่องบิน Harrier  เพื่อเป็นเครื่องบินที่ใช้งานทางทะเล โดยได้ตั้งเป้าให้ประจำการในเรือชั้น Invincibie Class   ซึ่งทางกองทัพเรืออังกฤษได้กำหนดชื่อว่า Harrier FRS mark 1 หรือเรียกกันอีกชื่อว่า  Sea Harrier  แต่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักคือชื่อ Blue Fox

Sea Harrier นั้นทำการบินครั้งแรกเมื่อปี 2521  และเริ่มประจำการในปี 2522  ซึ่งในตอนนั้นได้มีการทำให้เครื่องบินรุ่นรุ่นวิ่งขึ้นในทางวิ่งแบบ Ski Jump   หลังจากที่ได้เข้าประจำการในกองทัพเรืออังกฤษนั้นมีประเทศที่ให้ความสนใจกับเครื่องบินแบบนี้ เช่นอินเดีย และอาร์เจนติน่า  (ถ้าอาร์เจนซื้อไปประจำการจริงๆ  ช่วงสงครามฟอล์คแลนด์อังกฤษคงขำไม่ออก)

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =