กองทัพอากาศ บทความ

B-24 Liberator

Consolidated B-24 Liberator  เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนักใช้เครื่องยนต์ใบพัด 4เครื่องยนต์ของสหรัฐอเมริการในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเครื่องบินแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีสงครามเกิดขึ้นแล้ว เที่ยวบินแรกของเครื่องต้นแบบนั้นมีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม  1939 และเข้าประจำการในปี 1941 read more