กองทัพบก บทความ

LAV-25

LAV-25 รถเกราะล้อยางขนาด 8X8 ของแคนาดา ซึ่งใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศ เคยนำมาเสนอกับกองทัพบกไทยอยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับการคัดเลือก เป็นรถเกราะที่มีความสูง 2.21 เมตร กว้าง 2.21 เมตรและยาว 6.425 เมตร read more