กองทัพเรือ บทความ

PBM Mariner

PBM Mariner เป็นเครื่องบินทะเลเครื่องยนต์ใบพัด 2 เครื่องยนต์ ใช้สำหรับลาดตระเวน/ลำเลียง ผลิตโดยบริษัท Glenn L. Martin Company ประเทศสหรัฐอเมริกา  เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบในปี ค.ศ. 1937 และมีเที่ยวบินทดสอบเที่ยวแรกเมื่อ  กุมภาพันธ์ ค.ศ.1939 เริ่มเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐปี ค.ศ. 1940เป็นรุ่น PBM-1  และได้มีการผลิตออกมาอีกหลายรุ่น แต่รุ่นที่มีการผลิตออกมามากที่สุดคือ รุ่น PBM-5…