กองทัพบก บทความ

LAV-25

LAV-25 รถเกราะล้อยางขนาด 8X8 ของแคนาดา

ซึ่งใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศ เคยนำมาเสนอกับกองทัพบกไทยอยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับการคัดเลือก เป็นรถเกราะที่มีความสูง 2.21 เมตร กว้าง 2.21 เมตรและยาว 6.425 เมตร

ทำความเร็วบนพื้นถนนได้ 100 กม./ชม. ลุยน้ำลึกได้ 1.8 เมตร ทำความเร็วบนผิวน้ำ 9.7 กม./ชม. ติดตั้งอาวุธด้วยปืนหลักขนาด 25 มม.และปืนรองขนาด 7.62 มม.

ระยะทำการ 665 กม. บรรทุกเจ้าหน้าที่ได้ 11 นาย พลประจำรถ 2 นาย และอะไหล่กับชิ้นส่วนบางอย่างนั้นบางอย่างสามารถนำมาใช้กับรถแบบ M-113 ได้

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − eleven =