กองทัพอากาศ บทความ

PC-9 M

ถ้าจะพูดถึงเครื่องบินฝึกสำหรับศิษย์การบินของกองทัพอากาศหลายๆประเทศนั้น เครื่องบินแบบ PC-9 ที่ผลิตโดยบริษัท Pilatus ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น จะเป็นเครื่องบินฝึกอีกรุ่นหนึ่งที่ใครๆมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้น ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีประจำการอยู่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้ได้มีเที่ยวบินทดสอบขึ้นครั้งแรกเมื่อ 7 พ.ค. 1984 หลังจากที่เข้าประจำการแล้ว ได้มีการพัฒนาปรับปรุงออกมาอีกหลายรุ่น จนสามารถดัดแปลงให้เป็นเครื่องบินโจมตีได้ read more