กองทัพอากาศ บทความ

Mi-26

Mil Mi-26 เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนี้  มีใบพัดประธาน 8 ใบพัด,ใบพัดหาง 5 ใบพัด สามารถบรรทุกสิ่งของได้ในน้ำหนัก 20 ตัน จุดประสงค์ที่สร้างเพืื่อเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งสินค้าขนาดยักษ์ออกแบบโดย บริษัท/สำนักออกแบบ  Mil Moscow Helicopter Plant ประเทศรัสเซีย(สหภาพโซเวียตเดิม)  มีเที่ยวบินทดสอบเที่ยวบินแรกเมื่อ 14 ธ.ค. 1977 และเริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศรัสเซียเมื่อปี 1983 read more