กองทัพอากาศ บทความ

PC-9 M

ถ้าจะพูดถึงเครื่องบินฝึกสำหรับศิษย์การบินของกองทัพอากาศหลายๆประเทศนั้น เครื่องบินแบบ PC-9 ที่ผลิตโดยบริษัท Pilatus ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น จะเป็นเครื่องบินฝึกอีกรุ่นหนึ่งที่ใครๆมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้น ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีประจำการอยู่ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้ได้มีเที่ยวบินทดสอบขึ้นครั้งแรกเมื่อ 7 พ.ค. 1984 หลังจากที่เข้าประจำการแล้ว ได้มีการพัฒนาปรับปรุงออกมาอีกหลายรุ่น จนสามารถดัดแปลงให้เป็นเครื่องบินโจมตีได้

 

อย่างเช่น เครื่อง PC-9 M นั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาในปี 1997 โดยมีการปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องนักบินให้ทันสมัยมากขึ้น โดยปรับปรุงให้เป็นแบบ Glass Cockpit ปรับปรุงให้เครื่งบินนั้นมีประสิทธิภาพทางการบินสูงกว่า PC-9 รุ่นแรกๆ จนอาจเทียบเคียงได้กับเครื่องบินฝึกไอพ่น

 

หลังจากนั้น ได้มีการสั่งซื้อเข้าไปประจำการในหลายประเทศ มีบางประเทศที่ได้นำไปปรับปรุง ให้เป็นเครื่องบินโจมตีนอกเหนือจากภารกิจฝึกบินแล้วเพราะเครื่องบินนั้นสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 1,040 กก.จึงสามารถนำไปดัดแปลงให้พื้นที่ใต้ปีกนั้นติดอาวุธได้ถึง 6ตำบล ไม่ว่าจะเป็นกระเปาะปืนขนาด 12.7 มม. กระเปาะจรวดขนาด 2.75 นิ้ว หรืออาจนำไปติดจรวดแบบ AIM-9 Sidewinder  หรือระเบิดขนาด 500 ปอนด์ได้อีกด้วย

 

PC-9 M นั้นทำความเร็วได้สูงสุด 593 กม./ชม. พิสัยการบิน 1,537 กม. เพดานบินสูงสุด 11,850 เมตร

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =