กองทัพอากาศ บทความ

Yak-27 R

Yakovlev Yak-27 R (Mangrove)

เป็นเครื่องบินประเภทลาดตระเวณแบบ 2 ที่นั่งเรียงกัน ติดปืนขนาด 30 มม. 1 กระบอก เครื่องบิน Yak-27 นั้นได้รับการพัฒนามาจากเครื่องบิน Yak-25    เครื่องบินประเภทนี้นอกจากเป็นเครื่องบินลาดตระเวณแล้วยังมีอีกภารกิจคือเป็นเครื่องบินโจมตี ซึ่งสัญลักษณ์เครื่องบินโจมตีจะเรียกกันว่า Yak-27 P  แต่ Yak-27 Pนั้นมีความสามารถจำกัดและมีการผลิตออกมาใช้งานจำนวนไม่มากและทางนาโต้ให้รหัสเรียกขานว่า  Flashlight C

ส่วนเครื่องที่ทำหน้าที่ลาดตระเวณ จะเรียกว่า Yak- 27 R  นาโต้ให้รหัสเรียกว่า Mangrove  ซึ่งเครื่องบินแบบ Yak-27 นั้นใช้โครงสร้างของ Yak-25 ต่างกันตรงบริเวณส่วนหัวที่ทำให้เรียวแหลม ปีกปรับให้มีมุมลู่ไปด้านหลังและทำให้ไปเหมือนกับเครื่อง Yak-28 แต่จะมีจุดที่แตกต่างกัน Yak-27 นั้นปีกเครื่องบินจะอยู่ใระดับกลางลำตัว  ส่วน Yak-28 นั้นปีกจะอยู่ในตำแหน่งบนลำตัวเครื่อง  ซึ่งเครื่อง Yak-27 นั้นปลดประจำการไปในปี ค.ศ. 1970

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + one =