ข่าวในประเทศ

EF-111 A (Raven)

เครื่องบินต่อต้านอิเล็คทรอนิคส์  EF-111 ดัดแปลงมากจาก F-111 ซึ่งบริษัท Gruman(General Dynamics–Grumman) ได้รับสัญญาว่าจ้างจากกองทัพอากาศสหรัฐให้ทำการดัดแปลงโดยใช้งบประมาณ 85.9 ล้านเหรียญ (ค.ศ.1974)

 

เครื่องต้นแบบ EF-111 นั้นบินครั้งแรกเมื่อ 10 มี.ค. 1977 และเครื่องที่ติดตั้งระบบอิเล็คทรอนิคส์ที่สมบูรณ์ได้บินครั้งแรกเมื่อ 17 พ.ค. 1977   EF-111 นั้นสามารถเห็นความแตกต่างจากเครื่อง F-111 ได้ตรงบริเวณแพนหางดิ่ง ที่ติดตั้งกระเปาะอุปกรณ์ลิเล็กทรอนิคส์

 

เครื่องบินรุ่นนี้มีการผลิตอยู่ที่40-42 เครื่อง  ไม่ติดอาวุธแต่ติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับสงครามอิลเ็คทรอนิคส์เข้ามาแทน และมีพิสัยการบินประมาณ 2,416 ไมล์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =