กองทัพอากาศ บทความ

E-3 Sentry

Boeing E-3 Sentry

 

เครื่องบินประเภทเตือนภัยและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ หรือเรียกกันว่า เอแวคส์  (Awacs /Airborne Warning And Control System ) ในปี ค.ศ. 1970 กองทัพอากาศสหรัฐมีความต้องการเครื่องบินที่มีศักยภาพในการเฝ้าตรวจอากาศยานทุกชนิดหรืออาวุธปล่อยทั้งในระดับต่ำและระดับสูง สามรถปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศ

 

เครื่องบินแบบนี้ต้องมีขีดความสามารถในการใช้งานได้พร้อมกันทั้งในด้านยุทธการเกี่ยวกับการเฝ้าตรวจในอากาศและทำหน้าที่เป็นศูนย์สั่งการควบคุม ทางอากาศไม่ว่าจะเป็นการโจมตี,ลาดตระเวณ,การสนับสนุนทางอากาศ เป็นต้น

 

บริษัท Boeing เป็นผู้ชนะเลิศในโครงการนี้ โดยนำเครื่อง Boeing 707-320 B มาทำการดัดแปลง ติดตั้ง โรโตโดม (ฌดมเรดาร์หมุนได้) ซึ่งสามารถทำการค้นหาเป้าหมายได้จากระดับพื้นดินถึงระดับสตราโซเฟียร์  มีเพดานบินสูงสุดที่39,000 ไมล์ บินได้ไกลกว่า 6,250ไมล์ หรือบินได้ 11.5 ช.ม.โดยไม่ต้องเติมน้ำมันกลางอากาศ เครื่องต้นแบบ E-3 A ( EC-137 D ) ทำการบินครั้งแรกเมื่อ 9 ก.พ. 1972  ในยุคนั้นราคาของการสร้าง E-3 ถ้าคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณราคาเครืื่องละ 1,000 ล้านบาท

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − four =