กองทัพอากาศ บทความ

U-2

U-2 เป็นเครื่องบินลาดตระเวณทางยุทธศาสตร์หรือเรียกอีกอย่างคือ เครื่องบินจารกรรม  ที่นั่งเดี่ยว สร้างโดยบริษัท Lockheed

 

เครื่อง U-2 นั้น เป็นเครื่องบินที่มีเพดานบินสูง ออกแบบโดย Clarence L Johnion  ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเครื่องบิน F-80 กับ F-104   แผนการสร้าง U-2 นั้น เริ่มในปีค.ศ. 1954  ซึ่งถือเป็นความลับอย่างมาก แม้แต่ชื่อเครื่องบินก็ได้ตั้งชื่อว่า U (Utility) หมายถึงเครื่องบินทีที่ใช้งานทั่วไป  จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องบินชนิดนี้คือ เป็นเครื่องบินลาดตระเวณที่มีเพดานบินสูง สำหรับบินเข้าไปในดินแดนของสหภาพโซเวียตและประเทศคอมมิวนิสต์

 

เครื่องบินต้นแบบนั้นบินเมื่อปี ค.ศ. 1955  และในปลายปีนั้นได้มีการแถลงจากทางสหรัฐว่า U-2 คือเครื่องบินที่ใช้ตรวจการณ์ทางด้านอุตุนิยม ในระดับความสูง

 

ป.ล.ในยุคนั้น เครื่องบิน U-2 นั้นเริ่มเข้าไปทำการบินจารกรรมในสหภาพโซเวียตตั้งแต่ ค.ศ. 1956 โดยใช้ฐานบินในประเทศตุรกีและประเทศญึ่ปุ่นครับ และมีการถูกยิงตกในช่วงปี ค.ศ.1960

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 1 =