กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

A-4 Skyhawk

A-4 Skyhawk เป็นเครื่องบินประเภทขับไล่/โจมตี ที่นั่งเดี่ยวและ2ที่นั่งเรียงกัน ของสหรัฐอเมริกาผลิตโดยบริษัท McDonnell Douglas   ซึ่งออกแบบโดย Ed Heinemann  หัวหน้าวิศวกรของบริษัท  ที่สามารถสร้างประวัติศาตร์ที่ออกแบบให้ Skyhawk มีน้ำหนักเหลือเพียงครึ่งเดียวจากข้อกำหนดความต้องการของทางกองทัพเรือสหรัฐ

 

เครื่องต้นแบบ (YA- 4 D1) ได้ทำการบินทดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 1954 และได้มีการพัฒนาและผลิต Skyhawk ออกมาอีกหลายรุ่นและสามารถทำได้หลายภารกิจ เครื่อง A-4 นั้นสามารถบรรอาวุธในน้ำหนักรวมได้ 4,153 กก.  ซึ่งรวมไปถึงกระเปาะต่อต้านอิเล็คทรอนิคส์และลูกระเบิดนิวเคลียร์  Skyhawk นั้นได้รับสมญานามจากนักบินของสหรัฐว่า Heinemann’ Hot rod  เครื่องบิน A-4 นั้น ทร.สหรัฐได้แนวคิดจากเครื่องบินแบบ MIG-15 ของสหภาพโซเวียตที่เป็นเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบา

 

เครื่องบิน A-4 Skyhwak นั้นได้รับการผลิตเกือบ 3,000 เครื่องและมีการใช้งานนอกเหนือจากกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐในกองทัพอากาศอีกหลายประเทศ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =