กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

A-7 Consair II

A-7 Consair II เป็นเครื่องบินโจมตีที่มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินขับไล่แบบ F-8 Crusader ที่เกิดจากข้อกำหนดของ ทร.สหรัฐว่าต้องการเครื่องบินเจ็ตโจมตีขนาดเบา สามารถขึ้นลงบนเรื่อบรรทุกเครื่องบินได้ มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ไม่ต้องติดอาวุธนิวเคลียร์ แต่บรรทุกอาวุธได้มากกว่า A-4  Skyhawk ราคาไม่สูงใช้เวลาการผลิตน้อยที่สุด

 

จนวันที่ 11 ก.พ. ค.ศ.1964  ทางกองทัพเรือสหรัฐ ได้ประกาศว่าบริษัท Vough ซึ่งเป็นสาขาของบริษัท  Ling-Temco-Vought (LTV) เป็นผู้ชนะเลิศในโครงการนี้ เครื่องบินต้นแบบของ A-7 ได้ทำการบินทดสอบเที่ยวบินแรกเมื่อวันที่  27 ก.ย. 1965 และเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 1966  A-7 ฝูงแรกเข้าสู่สงครามเวียดนามวันที่ 3 ธ.ค. 1967 โดยปฏิบัิติการเรือบรรทุกเครื่องบิน  USS Ranger 

 

เครื่องบนแบบ A-7 นั้น ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีใช้งานทั้งในกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐ รวมถึงกองทัพอากาศกรีซกับกองทัพอากาศโปรตุเกส  และกองทัพเรือไทยที่มีประการจำนวน 18 เครื่อง เป็นเครื่อง  A-7 E 14เครื่องและ TA-7 C 4เครื่อง  (บ.จต.1ก/ข) ซึ่งได้ปลดประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 6 =