กองทัพเรือ บทความ

S-2 Tracker

เป็นเครื่องบินประเภทปราบเรือดำน้ำ สร้างโดย บริษัท Grumman สหรัฐอเมริกา  ต่อมาเครื่องบินรุ่นนี้ ทางกองทัพเรือสหรัฐได้มอบหมายให้ทางบริษัททำการพัฒนาให้เป็นเครื่องบินอีก 2 แบบคือเครื่องบินแบบ C-1 Trader ทำหน้าที่เครื่องบินลำเลียงประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน ( Carrier On Board Delivery/COD) และเครื่องบินแบบ E-1 Tracer เตือนภัยล่วงหน้า (Airborne Eatly Warning/AEW)

 

ซึ่งการสร้างเครื่องบินประเภทนี้เพื่อเป็นไปตามความต้องการของกองทัพเรือสหรัฐที่ต้องการเครื่องบินปราบเรือดำน้ำที่บินได้นาน มีพิสัยการบินไกล  เครื่องบินต้นแบบ S-2 ทำการทดลองบินครั้งแรกเมื่อปี 2495  เริ่มเข้าประจำการในปี 2497 มีสายการผลิตกว่า 1,000 เครื่อง

เครื่องบินประเภทนี้ทางสหรัฐได้มอบให้กับทางกองทัพเรือไทยตามโครงการช่วยเหลือทางในปี 2509และ 2512 ตามลำดับ  ปัจจุบันได้ปลดประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพประกอบจาก google

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =