กองทัพอากาศ บทความ

T-28 Trojan

สร้างโดยบริษัท North American  โดยมีจุดประสงค์สร้างเพื่อเป็นเครื่องบินฝึกเพื่อทดแทนเครื่องบินฝึกรุ่นเก่า (T-6) เครื่อง T-28 ได้ทำการบินทดสอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492  และได้รับการบรรจุให้เป็นเครืี่องบินฝึกฝนกองทัพอากาศสหรัฐ   แต่ในปี พ.ศ. 2504  ได้มีการพัฒนาให้มีความสามารถเป็นเครื่องบินโจมตี โดยเรียกว่า T-28 D  โดยมีการพัฒนาปรับปรุงนี้ได้เพื่อกำลังเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น  ดัดแปลงโครงสร้างของปีก ให้สามารถติดอาวุธได้ 6 ตำบล ปรับปรุงถังเชื้อเพลิงให้อุดรอยรั่วด้วยตนเอง   ติดตั้งเกราะกันกระสุน  T-28 D   ได้ขึ้นบินครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504  ซึ่งเครื่องบิน T-28 D นั้นไม่ได้เป็นเครืองที่สร้างขึ้นมาใหม่  แต่ได้ทำการดัดแปลงจาก T-28 A ทางฝรั่งเศสได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปและให้ชื่อใหม่ว่า Fennec

 

ทางกองทัพอากาศไทยได้รับมอบมาจำนวนหนึ่ง และได้มีบทบาทสำคัญในการรบในช่วงสงครามเวียดนามและการปราบ ผกค.ในช่วงต้นๆ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + one =