กองทัพอากาศ บทความ

A-1 Skyraider

เป็นเครื่องบินโจมตีที่ทางกองทัพเรือสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นต้องการเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจโจมตี ที่ปล่อยตอร์ปิโด ดำทิ้งระเบิด และสามารถขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้  สร้างโดยบริษัท Douglas  Aircraft  ซึ่งเครื่องต้นแบบได้รับรหัสว่า XBT-2 D-1ทำการบินทดสอบครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1945   และสามารถตอบโจทย์กับกองทัพเรือสหรัฐได้อย่างดี เพราะสามารถติดอาวุธได้ถึง 15 ตำบล บินได้ไกล 3,000 ไมล์ จึงได้รับการสั่งให้สร้างทันทีจำนวน 500 กว่าเครื่อง และเปลี่ยนชื่อเป็น AD-1 Skyraider   แต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเสียก่อน

 

แต่ยังมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป จนกลายเป็นเครื่องบินที่ ทำภารกิจได้หลายๆอย่างและมีจำนวนที่นั่งของเจ้าหน้าก็มีตั้งแต่ 1ที่นั่ง 2 ที่นั่ง และ 3ที่นั่ง เรียงกัน ตามแล้วแต่ประเภทของเครื่องบิน ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มียอดผลิตกว่า 3,000 เครื่อง และนำไปทำภารกิจได้หลายประเภท คือโจมตี/ทิ้งระเบิด/ปราบเรือดำน้ำ/ลาดตระเวณ/ต่อต้านอิเลคทรอนิคส์(ECM)/เตือนภัยล่วงหน้า(AEW)

จนถึงช่วงปีค.ศ. 1968 ได้มีการโอนเครื่อง A-1 ส่วนหนึ่งไปให้กับทางกองทัพอากาศสหรัฐ และเครื่องบินรุ่นนี้มีบทบาทมากในช่วงสงครามเวียดนามและใช้ฐานบินจากประเทศไทยไปปฎิบัติการรบ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =