กองทัพอากาศ บทความ

Il-38 (May)

เครื่องบินประเภทลาดตระเวนทางทะเล ใช้เครื่องยนต์เทอร์โปพร็อป 4 เครื่องยนต์ สร้างโดยสำนักออกแบบ Iiyushin สหภาพโซเวียต

 

Il-38 (อิล-38)  เป็นเครื่องบินที่ดัดแปลงมาจากเคร่องบินโดยสารแบบ IL-18 (Coot) แต่ Il-38 จะมีจุดแตกต่างจาก IL-18ที่เห็นอย่างได้ชัดเจนคือมีการติดตั้งอุปกรณ์ Magnetic Anomaly Detector (Mad) (อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในน้ำด้วยแม่เหล็ก)ในส่วนท้ายลำตัว และตำแหน่งองปีกนั้นค่อนมาข้างหน้ามากกว่า Il-18

เที่ยวบินแรกของเครื่องบินรุ่นบินนี้บินประมาณปี ค.ศ. 1967  และเข้าประจำการใน 2 ปีต่อมาในกองทัพเรือสหภาพโซเวียต และมีประจำการในกองทัพเรือของอินเดีย

ถ้าจะเทียบกับเครื่องบินของสหรัฐแล้ว ก็ถือว่า IL-38 นั้นเป็นเครื่องบินที่ประสิทธิภาพสูสีกับเครื่อง P-3 ของสหรัฐเป็นอย่างมาก

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 2 =