กองทัพอากาศ บทความ

P-6 M Seamaster

Martin P – 6 M Seamaster  เป็นเครื่องบินประเภทลาดตระเวณทางทะเลและวางทุ่นระเบิด มีป้อมปืนที่ท้ายลำตัว  สร้างโดยบริษัท Glenn L Martin   ซึ่งเรียกได้ว่า เครื่องบิน P-6 M เป็นเครื่องบินเครื่องยนต์ไอพ่นที่ขึ้นลงทางน้ำแบบแรกของสหรัฐและแบบแรกของโลก

บริษัท Martin ได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องบินบินเครื่องยนต์ไอพ่นขนาด 4 เครื่องยนต์เพื่อเป็นเครื่องบินทะเล โดยได้รับการเรียกชื่อจากกองทัพเรือสหรัฐว่า P-6 M  และมีฉายาว่า Seamaster

เครื่อง P-6 M ได้มีการสร้างเครื่องต้นแบบ 2 เครื่อง ( XP-6 M 1) บินเที่ยวแรกเมื่อ 14 ก.ค. 1955  แต่ต่อมาเครื่องต้นแบบทั้ง 2 เครื่อง ได้ประสบบอุบัติเหตุตกทั้งสองเครื่อง สาเหตุมาจากโครงสร้างของชุดหางไม่แข็งแรงพอ

 

ต่อมาได้มีคำสั่งสร้างจากกองทัพเรืออีก 6 เครื่อง เพื่อทำการทดสอบประเมินค่า (YP-6 M 1)  จนในปี 1956 P-6 M ได้มีการสั่งสร้างจากกองทัพเรือสหรัฐ 24 เครื่อง (P-6M2) และต่อมาได้ลดจำนวนที่สั่งสร้าง เหลือ 18 เครื่องและลดลงมาอีกเหลือ 8เครื่อง จนในที่สุด P-6 M2ได้ทำการผลิดเพียง 3 เครื่องเท่านั้น ถือเป็นเครื่องบินที่มียอดผลิตใช้งานน้อยที่สุดของ ทร.สหรัฐ และเป็นเครื่องบินที่ประสพกับความล้มเหลวอีกแบบหนึ่ง

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =