กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

Cessna O-2

สร้างโดยบริษัท Cessna ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบินเครื่องขนาดเบา 2 ที่นั่งเคียงกัน และบรรทุกผู้โดยสารได้ 2-4 คน  เป็นเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Forward Air Cintrol(FAC) ,ตรวจการณ์,ฝึกและเป็นเครื่องโจมตีขนาดเบา ซึ่งสามารถิดอาวุธที่ใต้ปีก รวม 4 ตำบล บรรทุกอาวุธได้หนัก 1,400 ปอนด์

 

เครื่อง O-2 เป็นเครื่องบินที่พัฒนามาจากเครื่อบินพลเรือน ในปี ค.ศ.1966 กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำสัญญาสั่งผลิต Cessna 377 Skymaster ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้งานแบบพลเรือน นำไปใช้งานในกองทัพอากาศ โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์ใหม่ว่า O-2 ซึ่งได้ทำการสั่งสร้างพร้อมกัน 2 รุ่นคือรุ่น Aและ B

ซึ่งO-2 A นั้น มีภารกิจชี้เป้า (FAC), ลาดตระเวณ,โจมตี  ส่วน O-2 B นั้น มีการติดตั้งอุปกรณ์ทำสงครามจิตวิทยา คือติดตั้งเครื่องขยายเสียงเพิ่มเข้าไป

 

ซึ่งเครื่องบิน O-2 นั้นเริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐในปี ค.ศ. 1967 และทางฝรั่งเศสได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตโดยใช้ชื่อว่า F-377 และได้พัฒนาไปเป็น FTB-337 ซึ่งใช้งานได้ทั้งทางทหารและทางพลเรือน

 

เครื่อง O-2 นั้นมีการใช้งานแพร่หลายในหลายประเทศรวมถึงกองทัพเรือไทยด้วย

 

ภาพประกอบจาก Google

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 2 =