กองทัพอากาศ บทความ

B-66 Destroyer

Douglas B-66 Destroyer   เป็นเครื่งบินที่ใช้ในภารกิจโจมตีทิ้งระเบิด,ลาดตระเวณและต่อต้านอิเล็คทรอนิคส์ของกองทัพอากาศสหรัฐ  เครื่องบินรุ่นนี้ดัดแปลงมาจากเครื่องบิน A-3 Skywarrior  ของกองทัพเรือสหรัฐ  เพราะหลังจากที่เครื่อง A-3 ได้เข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐได้ 1ปี กองทัพอากาศสหรัฐนั้นขาดแคลนเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องยนต์ไอพ่นขนาดกลาง จึงให้ความสนใจในเครื่อง A-3

 

จึงได้สั่งซื้อจากบริษัท   Douglas Aircraft  เพื่อไปใช้ในงานใน 2ภารกิจหลักคือทิ้งระเบิดและลาดตระเวณถ่ายภาพทางอากาศ และเปลี่ยนชื่อใหม่ไปเป็น B-66 และให้ฉายาว่า Destroyer ซึ่งเครือง B-66 นั้นไม่มีเครื่องต้นแบบเพราะทำการพัฒนามาจาก A-3 และได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อปี ค.ศ. 1956

B-66 นั้นมีการผลิตทั้งสิ้น 294 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องที่ทำภารกิจทิ้งระเบิด 72 เครื่อง (B-66 B) ลาดตระเวณ 186 เครื่อง (RB-66 A 5 เครื่อง,RB-66 B 145 เครื่อง,RB-66 C 36 เครื่อง) และตรวจอากาศ 36 เครื่อง (WB-66 D)

( WB-66 D )

 

เครื่องบิน B-66 ใช้งานจนถึงปลายทศวรรษที่ 60 แล้วเปลี่ยนบทบาทเป็นเครื่องบินต่อด้านอิเล็คทรอนิคส์และได้เข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามโดยใช้ฐานบินจากประเทศไทย  เครื่องบิน B-66 รุ่นทิ้งระเบิดนั้นติดปืนกลขนาด 20 มม.และสามารถบรรทุกอาวุธได้ในน้ำหนัก 15,000 ปอนด์  ปลดประจำการในปี ค.ศ. 1973

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 18 =