กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

Myasishcev M-4 (Bison)

Myasishcev M-4 ถูกสร้างโดยสำนักออกแบบ Myasishcev สหภาพโซเวียต(ผู้ออกแบเครื่องบินลำนี้คือ Vladimir M. Myasishchev)  เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนัก 4 เครื่องยนต์ ทางนาโตให้รหัสว่า Bison    M-4 นั้นปรากฏโฉมให้สาธารณชนเห็นครั้งแรกเมื่อ 1 พ.ค. 1955 ซึ่งในยุคนั้นคาดว่าเครื่องได้มีการบินทดสอบไปแล้วใน ปี 1954 และมีการประมาณการในยุคนั้นว่าจะมีการผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ 500 ลำ  (ในวิกีระบุว่าผลิตจริง 93  ลำ)

 

เครื่องบินรุ่นนี้สามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์และทำภารกิจลาดตระเวณทางทะเลได้ และมีการดัดแปลงให้ไปเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ   M-4เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่น 4 เครื่องยนต์ แต่มีการติดปืนใหญ่อากาศ ถึง 5 ป้อม ในเครื่องบินรุ่นแรก และมีการลดจำนวนให้น้อยลงในรุ่นต่อๆมาโดยมีการติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เข้าไปแทนที่ ซึ่งปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้ได้ปลดประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 6 =