กองทัพอากาศ บทความ

MB-326

Aermacchi MB-326

เครื่องบินประเภทฝึก และโจมตี มีทั้ง 1 ที่นั่งและ 2ที่นั่งเรียงกัน ของประเทศอิตาลี   และถือเป็นเครื่องบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบแรกของอิตาลี  เคร่ืองบินต้นแบบขึ้นบินครั้งแรกเมื่อ 10 ธ.ค. 1957 และเข้าประจำการในกองทัพอากาศอิตาลี ในปี 1960 ถือเป็นเครื่องบินรบและเครื่องบินฝึกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแบบหนึ่งของอิตาลี

มีการสั่งซื้อไปประจำการอย่างแพร่หลาย 10 กว่าประเทศ  โดยมีประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตเอง 3ประเทศคือออสเตรเลียผลิตเอง 85 เครื่อง ,บราซิล 112เครื่อง (ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Xavante ) แอฟริกาใต้ ประมาณ 160 เครื่อง (ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Impala)

และอาวุธที่ติดตั้งนั้นเป็น ปืน 30 มม. 2 กระบอก  บรรทุกอาวุธได้น้ำหนักรวม4,500 ปอนด์ซึ่งรวมแล้วเครื่อง MB-326 มีสายการผลิตอยู่ 700-800 เครื่อง

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + thirteen =